Totoh1Trillion

Polygon Matic Bullish

เพิ่มขึ้น
Totoh1Trillion Updated   
BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
เป็นไปตามแผน น่าดีใจจริงๆครับ 55555555555555555555555555555555555555
ความคิดเห็น: หลังจากย่ำสร้างฐานมาสักพัก ก็เริ่มที่จะออกรถด้วยแล้วละสิ
ไปตามนี่ก็สวยเลยนะครับ
เป้าส่วนตัว หวังสูงที่เดียวที่ usd

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ