Matic
ในกรอบ รายวัน
Macd ยังคงแข็งแกร่งมีโอกาสวิ่งไปอึกนิด
ทางด้าน
Sto rsi
เริ่ม จะมีการ เข้า เขต ov.s
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ