NutaponKo

หมวดตุนเสบียง

SET:MALEE   MALEE GROUP PCL
แม่บ้านบอกว่าหาน้ำผลไม้ยากมาก
แนวรับ 3.60 หลุด 3.48 คัท

ยังเป็นขาลง เน้นเล่นไว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ