MasterTraderist

malee อดีตที่ขมขื่น

SET:MALEE   MALEE GROUP PCL
malee อดีตที่ขมขื่น แต่ตรงจุดนี้ ทำไมมันน่าสนใจจริงๆ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ