HumanGraphy

MAKRO ดีล Lotus's >> วัด Fibo. วางเป้ากันยาวๆ ไป :)

เพิ่มขึ้น
SET:MAKRO   None
MAKRO ราคาเบรกแนวต้านเกินเป็นทิศทาง (Uptrend)

วาง Fibonacci extension (Projection 3 จุด) มองหาเป้าหมายปลายทางการขึ้นของรอบนี้ที่แนว 1.0(100%) หรือ 1.618(161.8%)

ส่วนที่เหลือแค่อดทนถือไปให้ถึง...

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ