Aunggul_K

MAKRO แรงซื้อเด่น

เพิ่มขึ้น
SET:MAKRO   None
SET:MAKROแรงซื้อเด่นลุ้นทดสอบแนวต้าน 43 บาท แนวโน้มกำไรยังเติบโต
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ