NutaponKo

major กับนิวนอมอร์

SET:MAJOR   MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
เมื่อพฤติกรรมเปลี่ยน แนวทางต้องเปลี่ยน จากกราฟ อาจเด้งในกรอบ ออกข้าง ถึงใจอยากจะดู มูหลานมาก และกราฟรับกับผลประกอบการลดลง แบบไม่สงสัย

อาจจะมีเจ้ามาลากเล่นให้สนุก ๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ