SET:MAI   ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
Market Breadth For MAI เป็นเครื่องมือ ดูสภาวะตลาด สำหรับ Mai โดยเฉพาะ

indicator ตัวนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากในการสร้างและ ซับซ้อนในการ set up ค่อนข้างสูง เนื่องจาก ทาง tradingview บังคับ ให้ดูหุ้นสูงสุด 40 ตัว ต่อ 1 indicator
การที่เอา หุ้น mai มาทั้งหมด คงเป็นไปไม่ได้

เลยต้องมีการลัดเลาะ พอควร ตอนนี้ทดสอบ ทำ ใส่หุ้นไปทั้งหมด 170 ตัว โดยเลือกเอาหุ้น ที่มี vol และคนนิยม ส่วนหุ้น ที่ติด sp หรือเทรดต่ำกว่า 3 ล้านบาทต่อวันตัดทิ้งหมด

พอทำออกมาก็ ดูแล้วดีพอควร อาจจะมีการดัดแปลง คัดเลือกหุ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ