Nungz

mai เริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆๆ

เพิ่มขึ้น
SET:MAI   ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลาดหุ้น mai หุ้นตัวเล็กๆ ทรงเหมือน ตั้งหลัก ได้แล้ว พร้อมที่ค่อยขึ้น ต้องเริ่มทำการบ้าน ดูหุ้นรายตัวต่อไป
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ