LoVeHiP

ไม่มีให้เล่น

SET:M   MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY
หุ้นเริ่มยกโลแล้ว เปิดเหนือ 47.25 ได้ ก็น่าสนใจแล้ว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ