jugrapong

LUNA/USDT

การศึกษา
BINANCE:LUNCUSDT   LUNC / TetherUS
LUNA/USDT ทำทรง CUP with Handle ใน TF 15 min. ก็ดูสัญญาณทาง technic แล้ววางแผนเทรด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ