winaipsp2019

Lunc จบ กราฟ 1 เดือนมีนาคม67

เพิ่มขึ้น
BITKUB:LUNATHB   Terra Classic (LUNC)
ถ้า bitcoin haviglunc จะพุ่งขึ้นไปที่ 0.0222บาท อดทนรอหน่อยนะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ