COINBASE:LTCUSD   ไลท์คอยน์ต่อดอลลาร์
แนวรับ90.30-90.40 รับนี้ผมมองว่าแข็งแรงอยุ่นะครับถ้าผ่านลงมาไม่ได้ก็อาจจะขึ้นเลยครับ
แต่ถ้าผ่านลงมาได้ ก็ตามแผนที่วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ครับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ