มี 2 กรณีคือเป็น Impulse & Flat
แต่ต้องเบรก 7261 เพื่อ Confirm
การเป็น W. ถัดไป
และลุ้นปะทะ High เดิมที่ 13495