Surachate

วิเคราะห์แนวโน้มคู่ LTC/BTC

COINBASE:LTCBTC   ไลท์คอยน์ / บิตคอยน์
วิเคราะห์แนวโน้มคู่ LTC/BTC

ราคา Litecoin อยู่บริเวณแนวรับที่เคยเป็นแนวต้านในอดีต

และมีความแข็งแรงอยู่มากแต่ก็มีโอกาสที่จะทะลุออกไปได้

สำหรับ Price Action บ่งบอกว่ายังมีแรงขายอยู่มาก

และเริ่มหมดแรงแล้ว แต่ยังไม่มีสิ่งใด Confirm ว่ายังไม่หมดแรงขาย

ควรรอดูสถานการณ์อีก 2-3 สัปดาห์ เพื่อรอดูสัญญาณของราคาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ