SET:LPN   L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
คาดว่าพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว ซึ่งตอนนี้คาดว่ากราฟกำลังปรับตัวเป็น 3-3-5
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ