toey1000coins

LPN TF day 12/2/64

เพิ่มขึ้น
SET:LPN   LPN DEVELOPMENT PUBLIC CO
แนวรับ 4.75 5.05 stop loss ปิดต่ำกว่า 4.55
resistance 5.35
macd cross > 0 rsi และ price pattern มีการกลับตัวเป็นขาขึ้น และวันที่ 11 มี volume เข้่าจึงน่าสนใจในการลงทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ