NutaponKo

ถ้าย่อไม่หลุดก็น่าจะเด้งแรง

SET:LPN   L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
ด้วยลักษณะกราฟ มีแนวโน้มกลับตัว หัวไหล่ แบบหัวกลับ
แนวรับ 5
คัท 4.75
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ