ItthiphonDokwanklang

แท่งเทียน + ปริมาณ

เพิ่มขึ้น
SET:LPN   L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 47
1

ความคิดเห็น

สัญญาณการกลับตัวของแท่งเทียน และปริมาณมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้
ตอบกลับ