SET:LHFG   LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
ราคาแหกกรอบออกมาแล้ว สัญญาณเทคนิดค่อนข้างสวยมารอดูกันว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ