ThemeTrader

กองทุน UCHI

เพิ่มขึ้น
AMEX:KURE   KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
จำนวนเข้าชม 49
0
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF 51.49% ของกอง
ตลาดหุ้นจีนลงมาแรง กลุ่ม health care น่าสนใจจากการไม่น่าจะถูกรัฐออกมาตรการควบคุมมากเท่ากลุ่มอื่น


Technical น่าจะจบWave 3 พักตัวเพื่อจบ 4 แล้วขึ้นต่อ 5