Arkarapol_Turtle_Trading

BITKUB เบรคผ่านต้านแรกใน TF60 ลุ้นต่อ

BITKUB:KUBTHB   Bitkub Coin
BITKUB เบรคผ่านต้านแรก 400 ใน TF60 ลุ้นต่อ เป้าหมาย 495-500 แถวตามแนบกรอบระยะสั้นในกราฟชั่วโมง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ