BITKUB:KUBTHB   Bitkub Coin
Bullish Divergence คืออะไร

Bullish Divergence คือ สัญญาณราคาสินทรัพย์ลดลงและทำจุดต่ำสุดใหม่ ในขณะที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคปรับค่าขึ้นขัดแย้งกับราคา ซึ่งอาจแสดงให้นักลงทุนเห็นโอกาสการกลับตัวของแนวโน้มราคาได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ