fpjpfj

BITKUB สถานะการณ์โดยรวม THAILAND

BITKUB:KUBTHB   Bitkub Coin
วาฬ Alert เหรียญไทยยังทรงตัวอยู่เพราะเนื่องจาก เหรียญหลัก Bitcoin ได้ตบทุกเหรียญล่วงจึงทำให้เหรียญต่างๆ มะงุมะงิมะง๊องมะแง๊ง ตามๆกันไป

สถานะการณ์ทรงตัว Side Way
สถานะการณ์ทรงตัว Side Way
สถานะการณ์ทรงตัว Side Way
สถานะการณ์ทรงตัว Side Way

***************************************************
ประทานวาฬ ผู้สื่อข่าวสำนักวัดเส้าหลิน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ