Sumatekcho

KUB Coin ทะลุแนวรับ แนวถัดไปบริเวณ 44 บาท

ลดลง
BITKUB:KUBTHB   Bitkub Coin
ทะลุลงปัจจัย Crypto แย่ทั้งข่าวแบงค์ SVB และ USDC หลุด เพ็คกระทบค่าเงิน สเตเบิ้ลคอนอื่นๆอีก หากมั่นใจใน Kub มองว่า 44 บาทเป็นราคาลงทุนที่ไม่เลวครับและอาจไซด์เวย์ไปหากไม่มีปัจจัยอะไรใหม่เพราะหากมีการย้ายฐานไปสิงคโปร์น่าจะเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้เยอะ

ซินแสแว่นน้ำ
AFPT,CFTe
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ