koban007

การฝึกวิเคราะห์หาจุดเข้าซื้อที่แม่นยำยิ่งขึ้น

BITKUB:KUBTHB   Bitkub Coin
1/12/65
มีตังก็ลองซื้อเก็บดูเอาหนุกๆพอมีกลับไปแถวๆ490-500
แต่กี่ปีไม่รู้นะ
ส่วนตัวเริ่มซื้อไล่ราคาไว้แล้วทำเป็นลืมไปเลย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ