KUB ยังคงไม่ถึงเวลาเข้า รอราคาเข้ามาในโซนแล้วรอจังหวะการกลับตัวเพื่อเป็นการยืนยันการกลับตัว
รอเข้าที่ราคา 40.75-38 baht
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ