fx_style_us

KUBTHB

เพิ่มขึ้น
BITKUB:KUBTHB   Bitkub Coin
เข้าซื้อบริเวณ 71 บาท เป็นจุดทางเทคนิคที่มีโอกาสคนในตลาดเห็นพ้องกันได้มากจุดหนึ่ง เหมาะแก่การเข้าเก็บเหรียญ KUB โชคดี

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ