Sumatekcho

KUB Coin ก็มาดิครับ ทะลุสามเหลี่ยมนี้มีปะทุ!!!

เพิ่มขึ้น
BITKUB:KUBTHB   Bitkub Coin
ข่าวร้ายรับรู้ไปหมดแล้ว SCB ทำท่าไม่เต้น Tango ด้วยแล้วและ กลต.ตามประเด็นเรื่องการ List เหรียญแต่เป็นประเด็นเก่าทั้งคู่ ราคาเริ่มนิ่งปริมาณการเทรด 1 วันราวๆ 21,000,000 บาท (Coinbase) ถือว่าปริมาณไม่มากหากมีเจ้ากระชากปิดทะลุสามเหลี่ยมบน(ซึ่งเป็น EMA9 ด้วย)คาดว่าจะปะทุรุนแรง ประกอบกับกระดานอื่น เช่น Gateio, Poloniex ไม่มี Future หรือ Margin ให้เล่นขาลงหากปิดทะลุรอ Volume เพื่อ Confirm ตามน้ำไป เซ็ท Risk:Reward 1:3 หรือ Trailing ไป

กรุณากด Comment,จรวด,Following เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ
ซินแซแว่นน้ำ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ