NutaponKo

ktis น่าจะมีข่าวดี

SET:KTIS   KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR CORP
เข้าสู่ฤดูกาล ของน้ำตาล ช่วงนี้จะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวน้ำตาล และน้ำตาลก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอาไปหมักเป็นแอลกอฮอล

ในเมื่อกว่าวัคซีนจะเข้าถึงกับทุกคนน่าจะเป็นหลังกลางปีหน้า ประกอบกับช่วงนี้เริ่มมีข่าวโควิทหลายพื้นที่

กับอีกสองวันจะประกาศผลประกอบการ แต่จากทรงกราฟน่าจะมีข่าวดี เพราะไม่ทำโลวใหม่ และกราฟค่อยๆ ยกตัวหากเบบรค 2.92 ไปได้ จะน่าสนใจ

หากไม่หลุดก็เป็นไปได้ว่า เป็นหุ้นที่กำลังกลับตัว วิ่งขึ้นยาวๆได้ เข้าลิสสะสมเล่นรอบ

วอลุ่มไม่มากแต่ถ้าสู่สภาวะเกร็งกำไรก็ต้องไว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ