TeamothyTrade

ดูท่าของหวานยังไปได้ต่อ

เพิ่มขึ้น
SET:KTIS   KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR
จำนวนเข้าชม 21
1
โวลลุ่มแรงผลักแรงพอสมควร สามารถไปต่อได้ แต่ต้องวางแผน Stop loss ให้รอบคอบ