Tanakorn_Koomrampai_CMT_CFTe

KTC แรงนักพักบ้าง ถ้าหลุด Ending Diagonal

ลดลง
Tanakorn_Koomrampai_CMT_CFTe ที่อัปเดต:   
SET:KTC   KRUNGTHAI CARD PUBLIC CO LIMITED
KTC ทำครบ 5 คลื่น Impulse
ช่วงคลื่น 5 ทำทรง Ending Diagonal
หากหลุดเส้นแนวโน้มล่างรูปแบบราคานี้
ราว 42.75 บาท
มีสิทธิ์พักตัว ร่วงแรงนิดนึง
หากพอเพียงครบรอบนี้ ขายทำกำไรบ้างดีกว่า
.
คำเตื่อน : ไม่ใช่การแนะนำและการให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน

ธนกร คุ้มรำไพ CMT, CFTe
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร

Tanakorn Koomrampai ,CMT, CFTe
FBpage(Thai) : www.facebook.com/graphtechnic
Line @graphtechnic
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ