PacharaTantaragron

อัพเดต KTC ที่นับไว้ 17 มกราคม 2019

ลดลง
SET:KTC   KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่นับไว้นับผิดครับ 5Extenion ปรากฏว่าหลงคลื่นครับ
จริงๆ 5Extenion ต้องเป็นคลื่นย่อยของ คลื่น 3 ที่ใหญ่กว่า ตอนนี้ก็จบคลื่นที่ 5 ไปแล้ว
เป้าการลงคือ Low ของคลื่น 4 ของ impulsion wave ก่อนหน้า

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ