SET:KTC   KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
ในTFdayเกิดสัญญาน buy ขึ้นโดยมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 67.75-68 บาท
โดยมีมี 3 เงื่อนไขที่เกิดสัญญาน Buy
1 แท่งเทียนยืนเหนือ Ema
2 เข้าสู่โซนสีน้ำเงิน
3 เส้น Dpo ตัดขึ้นเหนือ 0
โปรดระมัดระวังการลงทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ