NutaponKo

ktc กับความเสี่ยง

SET:KTC   KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
ในภาพรวมยังออกข้าง หากมีการล็อคดาวน์รอบสอง
กราฟมีนัยยะ ออกข้าง ยกตัว เข้าสู่แนวลุ้น ว่าจะดีดไหม รวมทั้งการรับรู้ผลประกอบการไปแล้ว หากไม่หลุด 28.75 หรือ รอเบรค 30.50 แล้วตาม กรอบสั้นๆ ไวๆ น่าจะได้ผลที่ดีกว่า เป้าที่ต้านเก่งง่ายๆ 33 บาท

ถ้าล็อคดาวน์อีกที คงมีหนี้อีกบาน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ