NutaponKo

ลงมาแนวรับสุดท้าย หากหลุดต้องไม่มี

SET:KTB   KRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD
แนวรับสุดท้ายที่ 8.8 หากหลุดไม่ควรมี น่าจะลงไปอีก เพราะไม่มีปัจจับบวกอะไรเลย
อาจจะเด้งออกข้าง เมื่อทำทรงใหม่ค่อยมาดูไม่สาย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ