NORNINEJIA1

KSM Triangle

เพิ่มขึ้น
KUCOIN:KSMUSDT   Kusama / Tether
เป้าสวยมาก และมองเป็นสามเหลี่ยมซึ่งจะใช้เวลาในระยะนึง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ