M_Saran_Trader

KSMTHB วิเคราะห์ฺกราฟแนวโน้ม

BITKUB:KSMTHB   Kusama
TP#3 - 9900
TP#2 - 8100
TP#1 - 8143
BUY#1- 5311
BUY#2 -
BUY#3 -
CUTLOSE - 4571
-----------------------------------------------------------
- ตอนนี้ราคาได้มาถึงโซนที่น่าเก็บของกันแล้วนะครับ ใครจะเข้าเข้าตามไม้ Buy หรือกรอบฟ้าได้เลยครับ
-ท้าราคาหลุด 4571 ให้ขายทิ้งแล้วไปรอที่แนว 3664 , 2550 กันได้เลยครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ