jamesChiran

KSL ลงมาถึง Bottom ของรอบนี้แล้ว

เพิ่มขึ้น
SET:KSL   KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL
ราคาลงมาถึงแนวรับใหญ่ใน TF Week แล้ว
ล่าสุดราคาเริ่ม Overlap low แล้ว Volume เริ่มเข้า เริ่มน่าสนใจ
ย่อลงมาไม่หลุด POC วันนี้ราคางัดขึ้นมาได้ เป็นการ Confirm ว่าต้นทุนเฉลี่ยรับอยู่
ซื้อได้ มองเป้าโซนบนที่ High เดิมก่อน แถวๆ 2.46 +/-
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ