SIAM_

KSL จุดย่อซื้อ รับ 3.54

เพิ่มขึ้น
SIAM_ ที่อัปเดต:   
SET:KSL   KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL
KSL จุดย่อซื้อ รับ 3.54; ราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น สามารถเข้าซื้อ wave2

TP#1 - 4.82

TP#2 - 5.26
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่
ความคิดเห็น:
ราคาปัจจุบัน 3.72
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ