SET:KGEN   KING GEN PCL
ตอนนี้ กราฟ M อาจะทำ 1-2
กราฟ W ทำ abc ของ 2
กราฟ D ถ้าจบขา C ก็จะตั้งฐาฯขึ้นรอบใหม่ แต่ถ้าไม่จบ อาจจะกำลังทำ 5 ของ C อยู่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ