HumanGraphy

Label เวฟย่อย KCE :ราคายก High พร้อม Volume ขึ้นทดสอบกรอบเทรน

เพิ่มขึ้น
HumanGraphy ที่อัปเดต:   
SET:KCE   KCE ELECTRONICS
KCE ราคาฟอร์มตัวคล้ายการเริ่มของทิศทางใหม่ ตามภาพเป็น 1 ในหลาย Scenario ที่เป็นไปได้

ราคายก High ยก Low คล้ายทิศทางของ Impulse วาง Sub Wave เป็นเวฟ 1 หรือเวฟ A ห้าคลื่น พักตัวเวฟ 2 หรือเวฟ B 3 คลื่น กำลังยกตัวขึ้นเวฟ 3 หรือเวฟ C


เลือกเทรดขึ้น ตามแนวโน้มข้างต้น เข้าซื้อด้วยจังหวะ Breakout วาง Stop ที่ปลายเวฟ 2 (ถ้ารับได้)


**การลงทุนมีความเสี่ยง จำกัดความเสี่ยงด้วยความรู้กันนะครับ

มนุษย์กราฟ | Humangraphy
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
KCE ยืนยันการเริ่มทิศทางใหม่ สรุปการ Label เวฟเลือก Scenario นี้ถูกต้อง เทรดตามแผนต่อไป มองเป้าหมายปลายทางตามภาพ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ