vtaweenu

KCE วิเคราะห์คลื่น 3 เวปใหญ่ขาขึ้นระดับ M....

SET:KCE   KCE ELECTRONICS
ไม่ต้องอธิบาย เป้าหมาย Take profit ขั้นต้นที่ 171......( สืนามิเวป 3 )
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ