Aunggul_K

KCEทางเทคนิควันนี้เกิดสัญญานฟื้นตัวสายเก็งกำไรเป็นจังหวะไม้แรก

เพิ่มขึ้น
SET:KCE   KCE ELECTRONICS
KCE KCEทางเทคนิควันนี้เกิดสัญญานฟื้นตัวสายเก็งกำไรเป็นจังหวะไม้แรก
ลุ้นราคาเป้าหมาย 46.50-48.25
*หากพักตัวลงมา 40 เป็นจังหวะเก็บไม้2
ผิดทางหลุด 39.25 ยอมตัดขาดทุน ครับ
ทางพื้นฐานกำไรไตรมาศ 2 คาดออกมาประมาณ 400 ล้าน เพิ่มขึ้น 27% QOQ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ