bnet17

HANA DAY 65.50 ยังเป็นขาลง

ลดลง
SET:KCE   KCE ELECTRONICS
HANA DAY 65.50 ยังเป็นขาลง
-1.ราคาได้ปรับจากขาขึ้น เป็นขาลง
-2.ราคาได้หลุดแนวรับ 1.618 ที่ 64.75 บาท
-3.แนวรับที่แข็งแกร่ง ถัดไปคือบริเวณ 40.75-46.25
กลยุทธ
รอซื้อ ตามแนวรับ 53.50/43.75
เมื่อพบ สัญญานกลับตัว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ