bancha6

Kbank ถึงzone buy ตามเทคนิค

เพิ่มขึ้น
SET_DLY:KBANK   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ราคาแนะนำ 122-122.5 เป้าหมาย tp1 125.5 tp2 174.5 tp3 187.5
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ