tsangsuw

KBANK ราคาลงมาถึงกรอบแนวรับสำคัญ

SET_DLY:KBANK   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
KBANK ยังไม่มีสัญญานเปลี่ยนแนวโน้มแต่ราคาลงมาถึงกรอบแนวรับสำคัญ 100.5-133.5 ถ้าราคาอยู่ในกรอบมีโอกาศเปลี่ยนแนวโน้ม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ