Thammarat_K

วิเคราะห์การเคลื่อนที่ หุ้น KBANK

Thammarat_K ที่อัปเดต:   
SET:KBANK   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ขออนุญาตแชร์มุมมอง การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ หุ้น KBANK
ขอบคุณครับ
ความคิดเห็น:
ยังคงจับตาดูการย่อลงถึงกรอบราคาด้านล่าง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมุมมอง
ความคิดเห็น:
ใกล้ถึงเป้าละครับ
ความคิดเห็น:
+ TP 1
ออเดอร์ถูกยกเลิก
ความคิดเห็น:
เกิดการผิดแผน มีการทิ้งของรุนแรง ผิดเทคนิคอล
ไม่ทราบข้างในเกิดอะไรขึ้น ระมัดระวังกันด้วย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ