koban007

ฝึกวิเคราะห์หาจุดเข้าที่แม่นยำยิ่งขึ้น

SET:KBANK   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
4/เมย./66
เห็นแท่งปัจจุบันไหมครับ
กราฟมีค.พยายามถอดใส้แล้วปิดแท่งขาวจริงแต่
ใส้ในนั้นบอกว่ามีกลุ่มช้อนราคาไว้
ความคาดหวังเราคือจะมีกลุ่มใหม่เข้าซื้อช่วงราคานี้
เพิ่มเพื่อหวังให้เดือนนี้ปิดแท่งเขียวให้ได้
ส่วนตัวคิดว่าอย่าเข้าซื้อรอจนกว่ากราฟเดือนนี้ปิดเขียว
ก่อนเดือนหน้าค่อยกลับมาดูใหม่
จุดสังเกตุอีกอย่าง
ดูกวาดไปทางซ้าย จะมีแท่งสลับสีกัน
ชุดนั้นคือชุดที่เคยประคองราคาไว้ได้
สรุปยังใช้ชุดวิเคราะห์เดิมได้ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ