Aunggul_K

kbank เด้งขึ้นจากแนวรับ มองราคาเป้าหมาย 145

เพิ่มขึ้น
SET:KBANK   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
KBANK เด้งขึ้นจากแนวรับ มองราคาเป้าหมาย 145 มองจุดถอยหากผิดทาง 137 ครับ
กลุ่มธนาคารและสินเชื่อลิสซิ่ง กลับมาเล่นเด่นในวันนี้ มุมมอง กลุ่มธนาคารคาดว่าลงรับข่าวมาและและจะค่อยๆฟื้นตัวได้ กลุ่มลิสซิ่ง วันนี้ขึ้นจากงบ TIDLOR ออกมาไม่ได้แย่เลยทำให้ตัวอื่นๆในกลุ่มฟื้นตามครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ